Vietnam Going Green Coalition

Thế Hệ Xanh Việt Nam

Bản quyền

Trừ trường hợp được chú thích đặc biệt về bản quyền, tất cả các bài viết của VNGGC cũng như các bài đóng góp bởi thành viên/khách đều được ấn hành theo phiên bản này của Creative Commons License. Theo đó:

  • Bạn có quyền đăng lại thoải mái bài của VNGGC.
  • Bạn có thể sử dụng bài của VNGGC theo cách của bạn.

Tuy nhiên, VNGGC chỉ cho phép bạn làm như vậy khi bạn tuân thủ ba điều kiện sau:

  • Nếu bạn đăng lại các bài viết (hoặc một phần các bài viết) thì phải ghi rõ nguồnliên kết đến VNGGC.
  • Các bài đăng lại không được vì lợi nhuận. Nếu muốn vậy các bạn hỏi ý kiến của VNGGC trước.
  • Các bạn có thể sửa đổi bổ sung thêm vào các bài viết (ví dụ dùng tư liệu để viết bài khác) với điều kiện bài viết mới của bạn cũng theo cùng ba nguyên tắc này của Creative Commons License.

Luật lệ rườm rà vậy thôi, nói tóm lại bạn có quyền sao chép thoải mái miễn là ghi chú về chúng tôi và cũng gán bản quyền tương tự cho bài của bạn.

Bản quyền các tranh ảnh (ảnh chụp và vẽ) thuộc về tác giả riêng của chúng.

Advertisements
%d bloggers like this: